mitka-ovat-yrittajalle-tarkeimmat-tunnusluvut

Mitkä ovat yrittäjälle tärkeimmät tunnusluvut?

Kokosimme yrittäjälle tärkeimmät tunnusluvut, joiden avulla yrityksen talouden seuraaminen ja sen kehittäminen onnistuu. Yrittäjänä saat apua myös yrityksesi taloudellisissa asioissa asiantuntevalta tilitoimistolta, jonka henkilöstö osaa kertoa sinulle taloudellisesta tilanteestasi tarkemmin. Tilitoimiston tehtävänä on kokonaisvaltainen talouden kehittäminen normaalin kirjanpidon lisäksi.

Liikevaihto


Kertoo yrityksesi tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut tulot. Sen avulla voidaan mitata toiminnan laajuutta. Kaikkia toimialoja ja yrityksiä ei liikevaihdon avulla voida vertailla keskenään, sillä ne poikkeavat toisistaan.

Liikevoitto


Liikevoitto = liikevaihto – liiketoiminnan kulut – poistot

Liikevoitto kertoo liikevaihdosta jäävän tuloksen, eli yleisesti toiminnan kannattavuudesta. Liikevoitto on tulos ennen korkoja, veroja, tilinpäätössiirtoja ja voitonjakoa.

Tilikauden tulos

Tulikauden tulos = liikevaihto – muuttuvat kustannukset – kiinteät kustannukset – poistot – arvonalennukset – korot – verot

Tilikauden tulos on nettotulos, eli se kertoo yrityksen omistajille jäävästä tuloksen osuudesta.

Omavaraisuusaste


Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma

Omavaraisuusasteen avulla voidaan tulkita yrityksen vakavaraisuutta. Se kertoo yrityksen pääomarakenteesta. Tuloksia tulkitaan niin, että mitä suurempi omavaraisuusaste on, sitä vakavaraisempi se on.

Hyvä: 40%>

Tyydyttävä: 20-40%

Heikko: <20%

Sijoitetun pääoman tuotto% (ROI)


ROI kuvaa sijoitetun pääoman tuotto% ja se on tärkeä tunnusluku esimerkiksi sijoittajille. Se mittaa siis tuottoa, joka on saatu sijoitetulla pääomalla.

Hyvä: 10%>

Tyydyttävä 6-10%

Heikko: <6%

Current ratio


Current ratio = (Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / lyhytaikainen vieras pääoma

Current ratio on maksukyvyn mittari, ja se kertoo yrityksen kyvystä selviytyä lyhytaikaisista veloista ajallaan ja edullisimmalla tavalla.

Hyvä: 2>

Tyydyttävä: 1-2

Heikko: <1

Onko sinulla ajankohtaista ulkoistaa yrityksesi taloushallinto ja saada tukea myös yrityksesi taloudellisissa asioissa? Ota yhteyttä tilitoimistoomme: Nordic C-Management, info@c-management.fi tai puh. 020 734 6900.