Lakisääteiset tilintarkastukset yrityksille

Tilintarkastuspalvelut

Tarjoamme yrittäjälle laadukkaat tilintarkastuspalvelut ammattitaidolla Yrityskonsulttien kautta. Noudatamme työssämme äärimmäistä tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta, jotta voisimme tuottaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Henkilökohtainen palvelu on meille tärkeää, jotta voimme varmistua asiakkaan toiveista ja tarpeista tilintarkastuspalveluihin liittyen.

Palvelutarjontaamme kuuluu muun muassa:

• lakisääteiset tilintarkastukset
• yleisluontoiset tarkastukset
• osakeyhtiölakiin perustuvat erityistarkastukset ja lausunnot
• liikennelupien tarkastukset.

Erityistoimeksiannot

Yrityskonsulttien tilintarkastaja suorittaa tarvittaessa myös erityistoimeksiannot, jotka eivät laajuudeltaan tai varmuustasoltaan vastaa lakisääteistä tilintarkastusta. Näissä toimeksinnoissa tilintarkastaja tekee tarvittavat tarkastukset tai toimenpiteet, ja laatii niistä raportin ainoastaan luottamuksellisesti toimeksiantajan käyttöön.

 Erityistehtäviin kuuluu muun muassa:

Yleisluonteinen tarkastus

 • Tilinpäätöksen oikeellisuuden tarkistaminen ja varmistaminen.
 • Tilinpäätöksen taloudellisten lukujen analysointi.
 •  

Erityinen tarkastus

 • Yhtiön taloudellisen tilanteen selvittäminen (usein vähemmistöosakkaille).

Due Dilingence -tarkastus

 •  Yrityskauppatilanteet, joissa kaupan kohteen kokonaiskuvasta halutaan varmuus ja halutaan selvittää mahdolliset riskitekijät.

Lausunnot ja todistukset

Lakisääteisiin tilintarkastajan tehtäviin kuulu tilintarkastuksen lisäksi myös muut asiantuntijalausuntoja vaativat toimeksiannot, kuten lausunnot ja todistukset.

Palvelutarjontaamme kuuluu muun muassa:
 • Sulautumis- / jakautumissuunnitelman lausunnot.
 • Lausunnot osakepääoman maksun yhteydessä.
 • Muut osakeyhtiölain mukaiset lausunnot.
 • Velallisen taloudellisen tilanteen selvittäminen.
 • Lausunto apporttiomaisuudesta.
 • Rahoitusjärjestelyyn liittyvät todistukset.
 • Lausunnot selvitystilan lopettamisesta / toiminnan jatkamisesta.
 • Lausunnot liikennelupien haltijoiden taloudellisista voimavaroista.
 • Muut lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvat lausunnot ja todistukset.

 

Ota yhteyttä saadaksesi tarjous tilintarkastuspalveluista!