yrityksen-sukupolvenvaihdos

Yrityksen sukupolvenvaihdos – miten valmistaudun?

Ennakoimattomat ja äkilliset muutokset voivat tunnetusti aiheuttaa haittaa yritystoiminnalle. Ennakointi on paras tapa turvata yritystoimintasi. Kun yrittäjä haluaa luopua yrittäjyydestä sairauden tai eläkkeelle siirtymisen vuoksi, on sukupuolenvaihdos tapa siirtää yritys jatkajalle perheen sisällä. Etukäteen sukupolvenvaihdoksen suunnittelun toteutus helpottaa verokustannuksissa, antaa se kaikille aikaa sopeutua ja tutustua.

 

Tavoite
Ensimmäisenä kannattaa asettaa tavoitteet kuntoon kaikilta osapuolilta.

 

Jatkaja
Yrityksen mahdollinen jatkaja on hyvä miettiä valmiiksi

 

Yhtiömuoto
Mieti, kannattaisiko yhtiömuotoa vaihtaa. Veroseuraamuksia voidaan vähentää oikealla yhtiömuodolla.

 

Yrityksen siirtotapa
Pohdi, haluatko tehdä liiketoimintakaupan vai osakkeiden tai osuuksien luovutuksen. Yrittäjä voi myös lahjoittaa tai siirtää lahjaluonteisella kaupalla yrityksen alhaisemmalla hinnalla.

 

Verosuunnittelu
Sukupolvenvaihdon verotaakkaa kevennetään perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain säädöksin. Edullisin vaihtoehto olisi lahjoittaa tai siirtää ennakkoperintönä yritystä vähitellen jatkajalle. Veroseuraamuksia voidaan pienentää myös osingonjaolla, jakautumisella, suunnatulla osakeannilla tai hankkimalla omia osakkeita.

 

Huojennus
Huojennus tarkoittaa, että sukupolvenvaihdoksessa on mahdollisuus saada verohuojennuksia. Verottaja voi myöntää huojennuksen yrittäjän lahjoittaessa osakkeita yritystoiminnan jatkajalle. Myönnettyä huojennusta tulee itse hakea ennen verotuspäätöstä verottajalta.

 

Huojennuksen hakemisen edellytyksiä ovat:
Perintöön sisältyy yritys tai vähintään 10 % yrityksen osakkeista
Perinnön saaja jatkaa yritystoiminnan harjoittamista ilman keskeytystä (poikkeustapauksia)

 

Ennakkoratkaisu
Sukupolvenvaihdoksissa kannattaa hakea sitovaa ennakkoratkaisua verottajalta mahdollisuuksien mukaan.

Asiantuntija-apu esimerkiksi juristilta on sukupolvenvaihdoksessa lähes välttämätöntä. Tilitoimistot ovat myös perillä yrityksesi taloudesta, joten vinkkejä taloudellisista asioista saa myös yllättävän läheltä. Ota yhteyttä.