yrityksen-tilinpaatos-2019-2020-aika-aikataulu

Yrityksen tilinpäätös 2019

Vuoden 2019 loppu ja vuoden 2020 alku on kirjanpitäjille ja yrittäjille kiireistä tilinpäätöksen laadinnan aikaa.

Tilinpäätös on tilikauden laskelma, joka kertoo yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman. Yrityksen tuloksen oikein kirjaamiseksi, on myynnin ja kulujen kohdattava. Tämä tarkoittaa sitä, että kulut on kohdistettava aina oikean kuukauden mukaan ja yritykselle syntynyt myynti on laskutettava tilikauden päättymiseen mennessä. Laskutus kytkeytyy oleellisesti myös verotukseen, ja tästä syystä kaikkien aineistojen toimittaminen kirjanpitäjälle ajoissa on tärkeää.

Nordic C-Management käyttää asiakkaiden tilinpäätöksissä nykyaikaisia ja suosittuja kirjanpito-ohjelmistoja, jotka laskevat raportit valmiista kirjanpidon aineistoista. Digitaalisuus vähentää tilinpäätöstyötä yrittäjiltä ja kirjanpitäjät saavat suurimman osan aineistoista suoraan ohjelmistoista. Suosituimmat käytössä olevat järjestelmät ovat Netvisor ja Procountor. Tilitoimistomme palvelee tarvittaessa myös Adminet, Fivaldi ja Netbaron -ympäristöissä. Kuittirumbaa helpottamaan käytämme muun muassa eTaskua.

Mitkä yritykset toimittavat tilinpäätöksen?

Seuraavien yritysten on toimitettava tilinpäätös kaupparekisteriin, vaikka yritystoimintaa ei harjoitettaisikaan:

 • osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö
 • osuuskunta, osuuspankki
 • vakuutusosakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö tai vastaava julkinen yhtiö
 • vakuutusyhdistys
 • säästöpankki
 • hypoteekkiyhdistys
 • eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä ja eurooppayhtiö

Seuraavia yrityksiä koskee tilinpäätösvelvollisuus, jos ne täyttävät laissa mainitut edellytykset:

 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
 • aatteellinen yhdistys ja taloudellinen yhdistys
 • säätiö
 • sivuliike (pääsääntöisesti ilmoitusvelvollisuus)

 

 

Onko tilinpäätös vielä tekemättä?

Oma henkilökohtainen kirjanpitäjäsi pitää huolen siitä, että yrityksesi tilinpäätös valmistuu ajoissa ja huolehtii, että kaikki vaadittavat asiakirjat pyydetään tilinpäätöksen laadintaan hyvissä ajoin. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös (ja veroilmoitus) on laadittava viimeistään 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Tilinpäätöksen laadinnassa tarvittavia asiakirjoja ovat esimerkiksi:

 • Kuitit ja muut tositteet
 • Puuttuvat osto- ja myyntilaskut
 • Matkalaskut
 • Varastoinventaario
 • Pankilta saatavat saldo- ja vakuustodistukset
 • Leasing-sopimukset
 • Kassakirjanpito käteiskassasta
 • Hallituksen kokouspöytäkirjat
 • Liitteet poikkeuksellisista tapahtumista
 • Viimeisin verotuspäätös
 • Arvonalentumiset omaisuudessa
 • Palkkatiedot

Tilinpäätöksen toimittaminen on laissa säädetty velvollisuus. Jos tilinpäätöstä ei toimiteta ajoissa, voidaan yritys poistaa kokonaan kaupparekisteristä. Asianmukaisen tilinpäätöksen laatimisen edellytys on aina kunnolla tehty kirjanpito. Mikäli kirjanpito on tehty huolimattomasti tai väärin, täytyy kirjanpito ensin korjata tai tehdä kokonaan uudestaan.

Onko yritykselläsi rästikirjanpitoa ja tarvitset apua tilinpäätöksen laatimisessa kuluneelta vuodelta? Ota yhteyttä tilitoimistoomme. Tilinpäätökseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteys omaan henkilökohtaiseen kirjanpitäjääsi.