Joululahjojen verotus

Joulunaika lähestyy, ja monet työnantajat miettivät joululahjojen antamista henkilökunnalleen. Lahjojen verotuskäytännössä on eroja, joten niiden kanssa kannattaa olla tarkkana.

Henkilökunnan joululahjat
Annettaessa lahja henkilökunnalle, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, milloin lahja katsotaan verotuksessa palkaksi. Palkaksi ei katsota vähäistä esinelahjaa, kuten esimerkiksi ruokakoria tai viinipulloa. Esinelahja on saajalleen verovapaa, kun sen on maksimissaan 100 euroa (sis. Alv). Joulurahat ja muut rahaan verrattavat suoritukset puolestaan rinnastetaan aina palkkaan niiden arvosta huolimatta. Myös lahjakortti, jonka kohteen saaja on vapaasti saanut valita, katsotaan rahaan verrattavaksi suoritukseksi. Jos halutaan antaa työntekijälle lahjaksi lahjakortti, tulee työnantajan määrittää, minkä esineen hankintaa varten lahjakortti on tarkoitettu. Henkilökunnan joululahjat ovat tuloverotuksessa vähennyskelpoisia, mutta arvonlisäveroa ei yrityksen ole mahdollista niistä vähentää, sillä henkilökohtaiset joululahjat katsotaan yksityiseen kulutukseen meneväksi.

Asiakas- ja yhteistyökumppanilahjat
Asiakas- ja yhteistyökumppanilahjojen verovähennyskelpoisuus riippuu lahjan koosta ja laadusta ja ne jaotellaan edustus- sekä mainoslahjoihin. Mainoslahjaksi katsotaan vähäinen lahja, joka annetaan samanlaisena ja samanaikaisesti usealle eri vastaanottajalle. Mainoslahjat ovat yrityksen kannalta edustuslahjoja edullisempia, sillä ne ovat vähennyskelpoisia sekä tulo- että arvonlisäverotuksessa. Edustuslahjat puolestaan ovat yksilöidympiä lahjoja, ja muun muassa alkoholilahjojen katsotaan kuuluvan edustuslahjojen piiriin. Edustuslahjat ovat tuloverotuksessa vain osittain vähennyskelpoisia, ja arvonlisäveroa niistä ei ole mahdollista vähentää ollenkaan.