Kasvuyrityksen rahoitus

Eräs kasvuyrityksen menestyksen mahdollistaja on toimiva rahoitus. Listasimme muutamia lähteitä, joista yritys voi hakea tukea toimintansa kasvattamista ja laajentamista varten.

Julkinen rahoitus

Julkinen rahoitus on rahoitusta, joka on suunnattu yrityksen kansainvälistymiseen. Yritykset voivat hakea julkista rahoitusta muun muassa Tekesiltä. Tekes rahoittaa esimerkiksi innovatiivisen idean omaavia start up -yrityksiä sekä pk-yrityksiä, joiden päämääränä on kasvu, ja jotka suuntaavat kansainvälisille markkinoille.

Julkisen rahoituksen osuus voi olla enintään 75% investoinnin arvosta. Näin ollen investoinnin toteuttamiseksi yritys tarvitsee myös muuta rahoitusta, ja usein investoinnin toteuttaminen vaatii myös yrittäjän omaa panostusta. Julkisen rahoituksen hankkiminen on kuitenkin erinomainen ponnahduslauta yrityksen kansainvälistymiselle.

Vieras pääoma

Yleinen tapa rahoittaa yritystoimintaa on pankin myöntämä laina. Lainaa haettaessa vaaditaan lainalle kuitenkin usein vakuus. Mikäli yrityksellä ei ole omaisuutta, joka voisi toimia lainan vakuutena, voidaan takausta kasvun rahoittamiseksi hakea esimerkiksi Finnveralta.

Takausten lisäksi yrityksen on mahdollista hakea Finnveralta myös lainaa, joka voidaan myöntää muun muassa yrityksen merkittäviä kansainvälistymisprojekteja tai yritysjärjestelyjä varten. Finnveralta on mahdollista saada rahoitusta myös erilaisten kotimaisten investointien toteuttamiseen sekä omistusjärjestelyiden rahoittamiseen.

ELY-keskukset puolestaan tarjoavat rahoitusta yrityksen kehityshankkeiden toteuttamiseksi. Kehitysavustuksen myöntäminen on aina harkinnanvaraista. Se voidaan myöntää hankkeeseen, jolla voidaan nähdä olevan positiivinen vaikutus yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyyn. Tämän lisäksi hankkeen tulee vaikuttaa esimerkiksi yrityksen kasvuun, teknologiaan tai tuottavuuteen.

Rahoitusmahdollisuuksia on myös monia muita, mutta tässä blogikirjoituksessamme keskitymme niistä yleisimpiin. Hyvä tilitoimisto auttaa yritystäsi rahoituksen hakemiseen liittyvissä asioissa. Rahoitusta haettaessa kirjanpidon merkitys korostuu ja on tärkeää varmistaa, että käytössä on osaava tilitoimisto. Nordic C-Managementilla on usean vuoden kokemus yritysrahoitukseen liittyvistä tekijöistä. Mikäli haluat lisätietoa eri rahoitusvaihtoehdoista tai haluat kartoittaa erilaisia mahdollisuuksia, auttaa tilitoimistomme sinua mielellään.