Toiminimestä osakeyhtiöksi?

Taloushallinto

Yleisin yhtiömuoto Suomessa on osakeyhtiö. Toiseksi eniten perustetaan toiminimiä. Mikäli olet liiketoimintaa aloittaessasi valinnut yritysmuodoksi toiminimen, voi toiminnan kasvaessa ja laajentuessa ajankohtaiseksi tulla yhtiömuodon muutos.

Tähän on useita syitä:

Yrittäjän vastuu
Yksityinen elinkeinonharjoittaja on vastuussa toiminimen varoista ja veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Toiminnan kasvaessa myös riskit usein kasvavat, jolloin osakeyhtiö voi olla turvallisempi vaihtoehto. Osakeyhtiössä yrittäjän riskit rajoittuvat yritykseen sijoitetun pääoman menettämiseen.

Yrittäjän henkilökohtainen verotus
Verotuksellisista syistä toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi voi joissakin tapauksissa olla suositeltavaa. Kun yrityksen tulos muodostuu niin suureksi, että yrittäjän veroprosentti on yli 30 %, eli ylittää pääomatuloista maksettavan veroprosentin, voi osakeyhtiö olla kannattavampi yhtiömuoto.

Toiminimen myymisen verotus
Toiminimen myymistä verotetaan melko raskaasti. Toisinkuin oy:n tapauksessa, toiminimen myyntiin ei sovelleta hankintameno-olettamaa. Toiminimen myynti käsitellään yrityksen viimeisenä liiketapahtumana. Yrityksen varallisuudesta luovutaan kokonaisuudessaan, ja näin ollen verotettavaksi päätyvä tulo voi kasvaa suureksi. Myöskään sukupolvenvaihdoksen verohuojennuksia ei toiminimen tapauksessa voida hyödyntää.

Toisin kuin usein luullaan, ei toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi ole hankalaa. Tilitoimistomme antaa mielellään lisätietoja toiminimen muuttamisesta osakeyhtiöksi. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli asia on sinulle ajankohtainen!