Työntekijän liikunta- ja kulttuurietu

 

Työnantajan työntekijälle tarjoama tavanomainen ja kohtuullinen työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuurietu on saajalle verovapaa etuus. Tällaisen edun enimmäismäärä on vuodessa 400 euroa. Omaehtoisella toiminnalla tarkoitetaan sitä, että työntekijä voi itse valita harrastamisen ajankohdan sekä harrastuspaikan. Työnantaja voi halutessaan kustantaa työntekijälle edun kokonaisuudessaan, tai vain osittain.

Verovapaaksi kulttuuritoiminnaksi lasketaan taiteen alan toiminta, kuten esimerkiksi käynti teatterissa, museossa, konsertissa tai näyttelyssä. Liikuntatoiminnan piiriin lukeutuu puolestaan työntekijän henkilökohtainen aktiiviliikunta, kuten kuntosalikäynti, ohjatut liikuntatunnit sekä joukkueliikunta.

Jotta verovapaus toteutuu, tulee edun olla työnantajan tarjoama. Tämä ehto toteutuu, kun työnantaja maksaa edun arvon toiminnan tarjoajalle, tai laatii sopimuksen palveluntarjoajan kanssa tietyn maksuvälineen käyttämisestä. Tällaisessa tapauksessa etu voidaan järjestää tarjoamalla työntekijälle esimerkiksi liikunta- tai kulttuuriseteli. Nykyään ovat yleistyneet myös sirulliset maksukortit.

Työnantajan on myös mahdollista solmia liikunta- tai kulttuuripalveluita tarjoavan yrityksen kanssa kahdenvälinen sopimus, jonka puitteissa työntekijät pääsevät hyödyntämään erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Tällaisissa tapauksissa rahaliikenteen tulee tapahtua palveluntarjoajan ja työnantajan välillä, eikä työntekijä saa olla vastuussa kustannuksista.

Työnantaja voi jakaa 400 euron etuuden kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kesken haluamallaan tavalla, sillä sille, kuinka etuus jakautuu liikunta- ja kulttuuripalvelujen kesken, ei ole asetettu rajoja. Mikäli työntekijällä on käytössään yhdistelmäseteli tai -kortti, on hänellä mahdollisuus vaikuttaa edun jakautumiseen.

Hyödynnettäessä liikunta- ja kulttuurietua on tärkeää huomioida, että etu on henkilökohtainen. Mikäli etua voivat hyödyntää esimerkiksi työntekijän perheenjäsenet, katsotaan se veronalaiseksi palkkatuloksi.

Kysy lisää liikunta- ja kulttuuriedusta tilitoimistomme henkilökunnalta!