Palkkakauden tuloraja vai yksi tuloraja koko vuodelle – kumpi kannattaa valita?

Verokorttia tilattaessa palkansaaja voi valita kahden tulorajan, eli A tai B-tulorajan välillä. Kun verokortin tilaaminen tulee ajankohtaiseksi, aiheuttavat nämä kaksi tulorajaa usein hämmennystä. Missä tilanteessa palkansaajan kannattaa valita A-vaihtoehto, entä milloin B-tuloraja on hyödyllisempi? Me kerromme!

Mikä on verokortin A-vaihtoehto? Vaihtoehdossa A työntekijän palkasta perittävä ennakonpidätys perustuu palkkakauden tulorajaan. Kyseisessä verokortissa on esitetty tulorajat kuukaudelle, kahdelle viikolle, viikolle sekä päivälle.

Milloin valitsen A-vaihtoehdon? Yleisesti ottaen A-vaihtoehdon voidaan katsoa sopivan sellaisille palkansaajille, jotka saavat kiinteää kuukausipalkkaa. Palkkakausikohtaista, eli niin kutsuttua perinteistä verokorttia, voit hyödyntää siis silloin, kun tulosi eivät vaihtele suuresti vuoden mittaan.  Mikäli käytössäsi on vaihtoehto A, palkkakauden tulorajan ylittyessä ylimenevästä osasta maksetaan veroa lisäprosentin mukaan.

Mitä tarkoittaa B-tuloraja? Hyödynnettäessä B-vaihtoehtoa toimittaa työnantaja ennakonpidätyksen koko kauden tulorajan mukaan. Verokorttiin on tässä tapauksessa merkitty koko vuodelle tietty summa, johon asti käytetään perusprosenttia.

Kenelle B-vaihtoehto soveltuu? B-vaihtoehtoa suositellaan usein esimerkiksi silloin, kun työntekijällä on melko selkeä käsitys vuosittaisista tuloistaan, mutta vaihtelu kuukausituloissa on suurta, tai palkkatulot kertyvät vuoden mittaan epäsäännöllisesti. B-vaihtoehto kannattaa ottaa käyttöön myös silloin, jos työskentelet vuoden aikana usean eri työnantajan palveluksessa. Mikäli valitset B-vaihtoehdon, pidätetään palkastasi veroa perusprosenttisi verran siihen saakka, että koko kaudelle määritelty tuloraja ylittyy. Tämän jälkeen pidätetään ylimenevästä osasta veroa lisäprosenttisi mukaan.

Mikäli palkansaaja ei ilmaise halustaan käyttää vaihtoehtoa B, valitsee työnantaja automaattisesti vaihtoehdon A verotuksen perusteeksi. Verokorttiasoita pohdittaessa tärkeintä on kuitenkin muistaa toimittaa verokortti ajoissa työnantajalle, sillä mikäli verokortti jää toimittamatta, pidätetään palkasta automaattisesti 60 %.
Suuri osa työnantajista saa työntekijöidensä verokortit sähköisesti suoraan Verohallinnolta, eikä työntekijän tarvitse toimittaa niitä itse. Mikäli olet päättänyt tilata muutosverokortin, tulee sinun kuitenkin aina toimittaa tämä itse työnantajalle. Myös tilanteessa, jossa työpaikkaa vaihdetaan kesken vuoden, on tärkeää muistaa huolehtia siitä, että verokortti tulee toimitettua palkanlaskentaan.