Mitä hyötyä on kustannuspaikkaseurannasta?

Kustannuspaikkaseuranta on talouden työkalu, jossa yrityksen tulot ja menot kohdistetaan eri kustannuspaikoille. Kustannuspaikat voivat vaihdella sen mukaan, millainen liiketoiminta on kyseessä. Asiantuntijayrityksessä kustannuspaikkoina voivat toimia esimerkiksi projektit, valmistavassa yrityksessä puolestaan palvelut tai tuoteryhmät.

Minkä takia kustannuspaikkaseuranta sitten kannattaa? Kokosimme kolme syytä kustannuspaikkaseurannan aloittamiselle

1. Kustannuspaikkaseuranta kertoo kannattavuuden: Kustannuspaikkaseurannan avulla voidaan selkiyttää ja seurata eri toimintojen katteita sekä kuluja. Seuranta mahdollistaa kulujen ja tuottojen jakamisen yrityksen eri toiminnoille. Ilman kustannuspaikkaseurantaa ja kulujen sekä tuottojen erottelua kustannuspaikoille, voi kannattavuuden seuranta jäädä puutteelliseksi.

2. Talouden haasteisiin varautuminen: Kun yrityksen osastojen, tuotteiden tai palvelujen kannattavuutta seurataan kustannuspaikkakohtaisesti, pystytään parhaiten ennakoimaan tulevaa ja varautumaan talouden karikoihin.

3. Kustannuspaikkaseuranta mahdollistaa tehokkaan toiminnan kasvattamisen: Kustannuspaikkaseuranta kannattaa erityisesti silloin, kun yrityksen liiketoimintaa pyritään kasvattamaan. Seurannan avulla voidaan tunnistaa ne toiminnot, joiden kasvattamiseen kannattaa panostaa, ja ne, joista tulisi luopua. Samalla se mahdollistaa tarkkojen, konkreettisiin mittareihin perustuvien tunnuslukujen tunnistamisen ja tarkkailun.

Kustannuspaikkaseurantaa ei siis turhaan kutsuta erääksi kannattavan liiketoiminnan avaintoiminnoista. Toisin kuin usein luullaan, ei kustannuspaikkaseurannan starttaamiseksi tarvitse odottaa uuden tilikauden alkuun, vaan se voidaan aloittaa myös kesken tilikauden. Ota yhteyttä tilitoimistoomme, niin laaditaan sinun yrityksellesi suunnitelma kustannuspaikkaseurannan toteuttamiseksi!