Yritykseni tulos on yllättäen pakkasella – mikä avuksi?

Monelle yrittäjälle yrityksen taloudellinen tilanne valkenee tilinpäätöshetkellä. Tilinpäätös kuitenkin kertoo menneestä tilanteesta, johon toki tulee perehtyä, mutta samalla on hyvä pitää katse tiukasti kiinni tulevassa.

Kun yrityksen taloudellinen tilanne on selkiytetty, oleellista on tunnistaa asioiden syy-seuraussuhteet. Mikäli yrityksen toiminta on tappiollista, mitä sitten tulee arvioida?

Tällaisessa tilanteessa on tärkeää analysoida, ovatko yrityksen tuotot, kustannukset, volyymi sekä hinnoittelu oikealla tasolla, ja mitä muutoksia näiden suhteen olisi mahdollisesti syytä tehdä. Kolmen eri keinon avulla voidaan saada aikaan muutosta liiketoiminnan tuloksessa.

1. Kustannusrakenne

Yrityksen menestyksen kannalta on tärkeää, että yhtiön kulurakenne on tiedossa. Toimiva mittari kulurakenteen seuraamiseen on esimerkiksi käyttökatteen ja henkilöstökustannusten tarkkailu. Tämän lisäksi voidaan seurata esimerkiksi keskihintaa asiakasta kohden. Aina kannattaa myös tarkkailla muita saman toimialan firmoja ja selvittää, voisiko itse oppia kilpailijalta jotain, jolla samalla tehostettaisiin omaa toimintaa

2. Kassan tehokas hallinta

Toimiva keino yritystoiminnan johdattamiseen kohti kannattavaa tietä on tehokas kassanhallinta. Hidas laskutus ja unohtunut perintä – kuulostaako tutulta? Laskutusnopeutta sekä myöhästyneiden myyntisaatavien perintää vauhdittamalla saadaan melko nopeasti aikaan positiivista muutosta yrityksen kassassa. Tämän lisäksi yrityksen omien ostovelkojen hallintaan kannattaa kiinnittää huomiota ja sen tulee olla kunnossa

3. Yhteistyö

Talousinformaatiota on hyvä tulkita yhdessä oman tilitoimiston kanssa. Yrittäjä on usein oman liiketoimintansa paras asiantuntija, mutta liiketoiminnan avainlukujen tulkita yhdessä taloushallinnon ammattilaisen kanssa avaa silmät uudella tavalla ja liiketoiminnan tehostamiseen voidaan löytää yhdessä hyviä toimintatapoja.

Kaiken kaikkiaan liiketoiminnan kannattavuuden kannalta oleellista on muistaa, että pienilläkin asioilla on merkitystä, sillä yhdessä ne muodostavat ison kokonaisuuden.

Haluatko analysoida kanssamme yrityksesi kustannusrakennetta ja löytää keinoja toiminnan tehostamiseksi? Jätä meille viesti tai soita asiantuntijoillemme, niin laitetaan yhdessä yrityksesi talous kuntoon!