Virkistysmenojen vähennyskelpoisuus verotuksessa

Pikkujoulukausi tekee taas tuloaan, ja on hyvä tarkastella mitä kuluja on mahdollista vähentää yrityksen verotuksessa. Virkistysmenot ovat kuluja, joilla panostetaan yrityksen henkilökunnan viihtyvyyteen ja hyvinvointiin.

Virkistysmenojen vähennyskelpoisuus verotuksessa

Erilaiset henkilökuntajuhlat, esimerkiksi pikkujoulut tai kesäjuhlat, joiden ajankohdan ja paikan työnantaja määrää, luokitellaan työnantajan kannalta vähennyskelpoiseksi liiketoiminnan muuksi kuluksi. Myös tilaisuuden tarjoilu edustaa liiketoiminnan muuta kulua, ja on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Lähtökohtaisesti, kun seuraavat kriteerit täyttyvät, on virkistystilaisuus 100 % alv-vähennyskelpoinen.

  • tilaisuus järjestetään koko yrityksen tai sen osaston/yksikön henkilöstölle, yhtiön nimeämänä aikana, yhtiön nimeämässä paikassa.
  • yrityksen eri osastojen tilaisuudet voivat erota toisistaan sisällön sekä osallistujakohtaisen kustannuksen osalta.
  • tilaisuuden ajankohta voi olla esimerkiksi päivä tai ilta, tai tilaisuus voi olla kaksipäiväinen. Tilaisuus on mahdollista järjestää myös työpaikan ulkopuolella.
  • tilaisuutta ei tarvitse nimetä virkistystilaisuudeksi, sillä sen nimellä ei ole merkitystä vähennysoikeuden kannalta.
  • tilaisuuden sisältö voi olla vapaamuotoinen, eikä sen tarvitse sisältää asiaohjelmaa.
 

Mitä virkistyskuluja voidaan vähentää verotuksessa ?

Pikkujouluissa ja muissa yrityksen virkistysjuhlissa vähennettäviksi kuluiksi kuuluvat:

  • juhlan tila
  • ruuat ja juomat (myös alkoholi)
  • juhlien ohjelmaan liittyvät kustannukset
  • yhteiskuljetus
  • joululahjat: Yrittäjän muistaessa työntekijöitään lahjoilla tulee noudattaa yleistä kohtuutta. Kohtuullisena pidetään enintään 100 euron (sis. alv) arvoista lahjaa, joka on saajalle verovapaa.

Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, mikäli tilaisuudessa on mukana yrityksen ulkopuolisia henkilöitä, ei heidän osuutensa kustannuksista ole vähennyskelpoista. Myöskään yksityisellä elinkeinonharjoittajalla ei voi olla virkistyskuluja, mikäli hänen palkkalistoillaan ei ole työntekijöitä.

Kysy lisää virkistysmenojen vähennyskelpoisuudesta tilitoimistostamme!