mita-yrittajan-on-hyva-tietaa-tuloslaskelmasta

Mitä yrittäjän on hyvä tietää tuloslaskelmasta?

Tuloslaskelma on listaus yrityksesi tilikauden tuloista ja kuluista, eli se kuvaa yrityksesi toimintojen kannattavuutta. Tilinpäätöstä olisi yrittäjänä hyvä ymmärtää, sillä se antaa oppia menneestä. Siitä on suuri apu ja hyöty yrityksesi toiminnan kehittämisessä. Mitä kaikkea sinun olisi yrittäjänä hyvä ymmärtää tuloslaskelmasta?

Tässä muutama yleinen fakta tuloslaskelmaan liittyen:

  • Tuloslaskelma on tilinpäätöksen yksi dokumentti, joka kertoo viimeisimmän tilikauden tapahtumista kannattavuuden näkökulmasta.
  • Tuloslaskelma selvittää yritystoiminnan kuluvan vuoden tulot ja menot.
  • Yleensä yrityksen tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12 (mutta myös poikkeuksia on olemassa), jonka päättyessä tehdään tilinpäätös (sis. seuraavat dokumentit: tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja toimintakertomus).
  • Tuloslaskelmassa mikään luku ei sisällä arvonlisäveroa (poikkeuksena esim. hoiva- ja terveyspalvelut).

Miten analysoit tuloslaskelmaa yrittäjänä?

Vertaile tuloksia

Aloita tuloslaskelman analysointi vertailemalla kuukausittaisia tuloslaskelmia rinnakkain. Saat ne esim. Netvisorista tai Procountorista määriteltyä automaattisesti. Vertaa liikevaihtoasi kuukausittain/vuosittain ja selvitä syyt tulosten vaihtelulle.

Asiakkaat

Tutustu, ketkä ovat tärkeimpiä asiakkaitasi. Heitä voit listata esimerkiksi 5–20 kpl välillä, riippuen yrityksesi koosta. Tärkeimpiä asiakkaitasi ovat ne, jotka tuovat eniten liikevaihtoa yrityksellesi vuodessa. Tämä voi valaista sitä, mistä asiakassuhteista sinun on yrittäjänä pidettävä erityisen hyvää huolta, ja jotka näyttävät suunnan myös palvelun kehittämiselle.

Tuotteet/palvelut

Analysoi, mitkä tuotteet tai palvelut ovat tuottoisimmat. Tämä ei välttämättä tarkoita, että ne olisivat tuotteita/palveluita, joita olisi myyty eniten kappaleina. Laske sen sijaan tuote/palvelu, joka tuo eniten katetuottoa, eli tuottoa suhteessa sen myyntiin (kpl). Keskitä myyntisi jatkossa tuotteisiin/palveluihin, jotka tuovat yrityksellesi eniten tuottoa, äläkä käytä energiaasi turhaan.

Karsi turhat kulut pois

Tuloslaskelman kulut ovat yleensä ns. tärkeysjärjestyksessä kirjanpitoasetusten määritysten mukaan, eli ylhäällä on suoraan myyntiin sidotut kulut, ja alhaalle mentäessä kulut ovat erillisiä myyntiin suoranaisesti liittymättömiä kuluja. Alkupää kuvaa erityisesti varsinaista liiketoimintaa ja vasta viimeisillä riveillä yrityksen ja verottajan välisiä asioita. Tämä helpottaa kulujen tarkastelua, ja jotta turhia kuluja voidaan tunnistaa ja jatkossa jättää pois seuraavalta tilikaudelta tuloksen parantamiseksi. Netvisorissa ja Procountorissa voit helposti saada esiin kaikki kulut esiin tarkempaa tutkimusta varten.

Katso liikevoittoa

Liikevoitto kertoo liiketoimintasi tuloksen ennen rahoituksia tai veroja, ja siinä on huomioitu myös mahdolliset arvonalentumiset ja poistot, kuten koneiden ja laitteiden kuluminen. Se antaa rehellisen kuvan yrityksesi tilanteesta. Yrittäjänä sinun kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota siihen, ennen varsinaista liiketulosta.

Liiketulos

Liiketulos, eli tuloslaskelman viimeinen rivi, on liikevoitto – rahoituserät ja verot. Tämä kertoo tilikauden voiton/tappion. Jos tulos on positiivinen, verotetaan osakeyhtiöiltä tästä yhteisöveroa 20 %. Osa tästä on peritty yleensä jo ennakkoverona kuluvan tilikauden aikana. Jos tilikauden tulos on positiivinen, lisää se myös taseen omaa pääomaa ja päinvastoin. Tämä taas vaikuttaa mahdollisen osingon verotukseen.

Veroilmoituksen tekeminen

Kun tilikausi on päättynyt, tehdään yhteenveto kuluneesta tilikaudesta verottajalle. Tämä yhteenveto sisältää tilinpäätöksen laatimisen ja veroilmoituksen tekemisen, jonka mukaan tulovero määräytyy.

Vinkkejä investointien ja vaikeiden aikojen yhdistämiseen:

Verotukselliset erät

Yrityksellä on mahdollisuuksia järjestellä verojen maksuja tilikaudelta toiselle. Yksi näistä on poistoeron kasvattaminen tai purkaminen. Verotuksessa voidaan tehdä tarkoin määritellyissä rajoissa suunnitelman mukaisia suuremmat poistot. Nämä ylipoistot näkyvät sitten ylimääräisinä vuosikuluina, jolloin verotettava tulos pienenee. Ne täytyy kuitenkin purkaa myöhemmin veroineen poistoeron vähennyksinä. Tämän avulla yritys saa siis korotonta lainaa verottajalta yritykselle, joka helpottaa yrityksen maksuvalmiutta.

Hahmota todellinen tuotto

Varaudu aina siihen, että kaikki raha ei ole käytettävissä, vaan on varauduttava tuleviin kustannuksiin. Kustannuksia syntyy investointien lisäksi myös arvonlisäverosta, sillä se erääntyy yrityksellä aina myöhemmin maksettavaksi.

 
Tuloslaskelmaa analysoitaessa käytössäsi on aina tilitoimistomme kanssa samat nykyaikaiset taloushallinnon sähköiset järjestelmät. Kirjanpitäjämme osaavat auttaa sinua tulosten analysoinnissa, ja saat näin tarkempaa tietoa siitä, miten tilikautesi on mennyt ja miten yritystoimintaasi voi kehittää tulevaisuudessa. Etsitkö yrityksellesi osaavaa kirjanpitäjää, joka hoitaa kirjanpitosi ja verotuksesi kuntoon ennen tulevaa vuodenvaihdetta? Ota yhteyttä meihin, ja katsomme myös mahdolliset rästikirjanpitosi kuntoon hyvissä ajoin!